Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince z období vlády Alexandra I. (1801 - 1825)

| 10 rublů (Au) | 5 rublů (Au) | Rubl (Ag) | Poltina (Ag) | Polupoltinnik (Ag) | 20 kopějek (Ag) | 10 kopějek (Ag) | 5 kopějek (Ag) | 5 kopějek (Cu) | 2 kopějky (Cu) | 1 kopějka (Cu) | Děnga (Cu) | Poluška (Cu) |


Zlaté mince

10 rublů
10 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1802 С·П Б· 74 015 R2  
С·П Б· А·И· R1  
1804 С·П Б· Х·Л· 72 320 R1  
1805 С·П Б· Х·Л· 55 000 R1  
1806 ? 126 ? Existence ražby v záznamech dvora.
СПБ - Petrohradská mincovna; АИ, ХЛ - iniciály mincmistra.

Kov Au 986; váha 12,17 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doleva nebo doprava.


5 rublů
5 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1802 С·П Б· 15 R4  
1803 С·П Б· Х·Л· 1 R4  
1804 С·П Б· Х·Л· 37 000 R1  
1805 С·П Б· Х·Л· 40 545 R1  
1806   5 R4 Existence ražby v záznamech dvora.
СПБ - Petrohradská mincovna; ХЛ - iniciály mincmistra.

Kov Au 986; váha 6,08 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava.

5 rublů
5 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1817 С·П·Б· ФГ 710 008    
1818 С·П·Б· МФ 1 520 000   Existují 2 varianty.
1819 С·П·Б· МФ 963 145   Existují 2 varianty.
1822 С·П·Б· МФ ? R1  
1823 С·П·Б· ПС 440 000    
1824 С·П·Б· ПС 276 000    
1825 С·П·Б· ПС 101 000 R3  
С·П·Б· ПД R  
СПБ - Petrohradská mincovna; ФГ, МФ, ПС, ПД - iniciály mincmistrů.

Kov Au 917; váha 6,54 g.
Hrana zdobená (tečkovaná čára).

5 rublů С·П·Б· ПД (1825). copyright Katz (Livebid.cz)


Stříbrné mince

Jednotlivé nominály i ročníky jsou zpravidla známy v několika možných variantách. Ty však nejsou součástí daného přehledu. V případě zájmu proto poskytnu konzultaci individuálně (pochopitelně bezplatně).

Rubl (vzor 1802, 1807)
Рубль
rok označení náklad ks R poznámka
1802 АИ С.П.Б. 5,4 mil.   Vzor 1802.
1803 АИ С.П.Б. 2,4 mil.   Vzor 1802.
ФГ С.П.Б.R Vzor 1802.
1804 ФГ С.П.Б. 4,4 mil.   Vzor 1802.
1805 ФГ С.П.Б. 2 mil.   Vzor 1802.
1807 ФГ С.П.Б. 533 tis. R Vzor 1807.
1808 ФГ С.П.Б. 1,7 mil.   Vzor 1807.
МК С.П.Б.  Vzor 1807.
1809 ФГ С.П.Б. 2,2 mil.   Vzor 1807.
МК С.П.Б.  Vzor 1807.
1810 ФГ С.П.Б. 1,7 mil.*   Vzor 1807. * Společný objem ražených mincí jak starého, tak i nového vzoru pro tento rok.
С.П.Б. - Petrohradská mincovna; АИ, ФГ, МК - iniciály mincmistra.

Kov Ag 868; váha 20,73 g.
Hrana s nápisem "Восемдесятъ третеи съ одною третью пробы".

Rubl (vzor 1810, 1814, 1819)
Рубль
rok označení náklad ks R poznámka
1810 ФГ С.П.Б. 1,7 mil.* R1 Orel vzor 1810 (žezlo končí nad písmenem "М"). * Společný objem ražených mincí jak starého, tak i nového vzoru pro tento rok.
1811 ФГ С.П.Б. 2,7 mil. R Orel vzor 1810
1812 МФ С.П.Б. 4,1 mil.   Orel vzor 1810.
  Orel vzor 1814 (žezlo končí nad písmenem "О").
1813 ПС С.П.Б. 5,2 mil.   Orel vzor 1810.
  Orel vzor 1814.
1814 ПС С.П.Б. 3,6 mil.   Orel vzor 1814.
МФ С.П.Б.   Orel vzor 1814.
С.П.Б. R1 Orel vzor 1814.
1815 МФ С.П.Б. 4,8 mil.   Orel vzor 1814.
1816 ПС С.П.Б. 1,8 mil. R Orel vzor 1810.
МФ С.П.Б.   Orel vzor 1814.
ПС С.П.Б.   Orel vzor 1814.
1817 ПС С.П.Б. 11,8 mil.   Orel vzor 1810.
  Orel vzor 1814.
  Orel vzor 1819 (ocas orla roztřepán a malinko vytáhnut).
1818 ПС С.П.Б. 16,3 mil. R2 Orel vzor 1810.
ПС С.П.Б.   Orel vzor 1814.
СП С.П.Б. R1 Orel vzor 1814.
С.П.Б. R1 Orel vzor 1814.
ПС С.П.Б.   Orel vzor 1819.
СП С.П.Б.   Orel vzor 1819.
1819 ПС С.П.Б. 6,4 mil.   Orel vzor 1819.
1820 ПД С.П.Б. 2 mil.   Orel vzor 1819.
ПС С.П.Б. R2 Orel vzor 1819.
1821 ПД С.П.Б. 840 tis.   Orel vzor 1819.
1822 ПД С.П.Б. 3,1 mil.   Orel vzor 1819.
1823 ПД С.П.Б. 3 mil.   Orel vzor 1819.
1824 ПД С.П.Б. 2 mil.   Orel vzor 1819.
1825 ПД С.П.Б. 1,5 mil.   Orel vzor 1819.
НГ С.П.Б. R Orel vzor 1819.
С.П.Б. - Petrohradská mincovna; ФГ, МФ, ПС, СП, ПД, НГ - iniciály mincmistra.

Kov Ag 868; váha 20,73 g.
Hrana s nápisem "СЕР·83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ·82 14/25 ДОЛИ ·".

1 rubl (1818). copyright Katz


Poltina (vzor 1802, 1809)
Полтина
rok označení náklad ks R poznámka
1802 АИ С.П.Б. 104 tis. R Vzor 1802.
1803 АИ С.П.Б. 242 tis. R Vzor 1802.
1804 ФГ С.П.Б. 230 tis. R Vzor 1802.
1805 ФГ С.П.Б. 315 tis. R Vzor 1802.
1809 МК С.П.Б. 11 tis. R2 Vzor 1809.
1810 ФГ С.П.Б. 78,8 tis.* R Vzor 1809. * Společný objem ražených mincí jak starého, tak i nového vzoru pro tento rok.
С.П.Б. - Petrohradská mincovna; АИ, ФГ, МК - iniciály mincmistra.

Kov Ag 868; váha 10,37 g.
Hrana vroubkovaná.

Poltina (vzor 1810 - 1826)
Полтина
rok označení náklad ks R poznámka
1810 ФГ С.П.Б. 78,8 tis.* R * Společný objem ražených mincí jak starého, tak i nového vzoru pro tento rok.
1811 ФГ С.П.Б. 90 tis. R  
1812 МФ С.П.Б. 448 tis. R  
1813 ПС С.П.Б. 580 tis.    
1814 ПС С.П.Б. 662 tis. R  
МФ С.П.Б.    
1815 МФ С.П.Б. 1,7 mil.    
1816 МФ С.П.Б. 270 tis. R  
ПС С.П.Б.    
1817 ПС С.П.Б. 2,8 mil.    
1818 ПС С.П.Б. 4,3 mil.    
1819 ПС С.П.Б. 2,4 mil.    
1820 ПС С.П.Б. 1,4 mil.    
ПД С.П.Б.    
1821 ПД С.П.Б. 480 tis.    
1822 ПД С.П.Б. 90 tis. R  
1823 ПД С.П.Б. 200 tis.    
1824 ПД С.П.Б. 320 tis.    
1825 ПД С.П.Б. 152 tis.    
С.П.Б. - Petrohradská mincovna; ФГ, МФ, ПС, ПД - iniciály mincmistra.

Kov Ag 868; váha 10,37 g.
Hrana s nápisem "СЕР·83 1/3 ПРОБЫ 2 ЗОЛ·41 7/25 ДОЛ ·".


Polupoltinnik (vzor 1802, 1808)
Полуполтинник
rok označení náklad ks R poznámka
1802 АИ С.П.Б. 324 tis. R Vzor 1802.
1803 АИ С.П.Б. 152 tis. R2 Vzor 1802.
1804 ФГ С.П.Б. 168 tis.   Vzor 1802.
1805 ФГ С.П.Б. 169 tis. R1 Vzor 1802.
1808 ФГ С.П.Б. ? R3 Vzor 1808.
1809 ФГ С.П.Б. 40 tis. R2 Vzor 1808.
МК С.П.Б. R Vzor 1808.
1810 ФГ С.П.Б. 66,5 tis. R Vzor 1808.
С.П.Б. - Petrohradská mincovna; АИ, ФГ, МК - iniciály mincmistra.

Kov Ag 868; váha 5,18 g.
Hrana vroubkovaná nebo hladká.

Polupoltinnik АИ С.П.Б. (1802). copyright Katz


20 kopějek (vzor 1810, 1826)
20 копеек
rok označení náklad ks R poznámka
1810 ФГ С.П.Б. 250 tis. R  
1811 ФГ С.П.Б. 2 mil.    
1813 ПС С.П.Б. 1,9 mil.    
1814 ПС С.П.Б. 1,9 mil.    
МФ С.П.Б.    
1815 МФ С.П.Б. 1 mil.    
1816 МФ С.П.Б. 115 tis. R2  
ПС С.П.Б. R  
1817 ПС С.П.Б. 1,5 mil.    
1818 ПС С.П.Б. 2 mil.    
1819 ПС С.П.Б. 1,7 mil.    
1820 ПС С.П.Б. 1,9 mil.    
ПД С.П.Б.    
1821 ПД С.П.Б. 3 mil. R1  
1822 ПД С.П.Б. 2,1 mil.    
1823 ПД С.П.Б. 7,1 mil.   Orel vzor 1810.
  Orel vzor 1826.
1824 ПД С.П.Б. 1,8 mil.   Orel vzor 1810.
  Orel vzor 1826.
1825 ПД С.П.Б. 1,4 mil.   Orel vzor 1810.
  Orel vzor 1826.
НГ С.П.Б. R1 Orel vzor 1826.
С.П.Б. - Petrohradská mincovna; ФГ, МФ, ПС, СП, ПД, ДД, НГ - iniciály mincmistra.

Kov Ag 750; váha 4,86 g v letech 1810 - 1811.
Kov Ag 868; váha 4,15 g od roku 1813.
Hrana s ornamentem (kapky).


10 kopějek (vzor 1802, 1808)
10 копеек
rok označení náklad ks R poznámka
1802 АИ С.П.Б. 190 tis. R Vzor 1802.
1803 АИ С.П.Б. 40 tis. R2 Vzor 1802.
1804 ФГ С.П.Б. 380 tis. R Vzor 1802.
1805 ФГ С.П.Б. 112 tis. R Vzor 1802.
1808 ФГ С.П.Б. ? R3 Vzor 1808.
1809 МК С.П.Б. 35 tis. R1 Vzor 1808.
1810 ФГ С.П.Б. 77,4 tis.* R Vzor 1808. * Společný objem ražených mincí jak starého, tak i nového vzoru pro tento rok.
С.П.Б. - Petrohradská mincovna; АИ, ФГ, МК - iniciály mincmistra.

Kov Ag 868; váha 2,07 g.
Hrana vroubkovaná nebo hladká.

10 kopějek (vzor 1810 - 1826)
10 копеек
rok označení náklad ks R poznámka
1810 ФГ С.П.Б. 77,4 tis.* R1 * Společný objem ražených mincí jak starého, tak i nového vzoru pro tento rok.
1811 ФГ С.П.Б. 930 tis.    
1812 МФ С.П.Б. ? R3  
1813 ПС С.П.Б. 1 mil.    
1814 ПС С.П.Б. 2,1 mil.    
СП С.П.Б.    
МФ С.П.Б.    
1815 МФ С.П.Б. 2 mil.    
1816 МФ С.П.Б. 250 tis.    
ПС С.П.Б.    
1817 ПС С.П.Б. 160 tis. R  
1818 ПС С.П.Б. 630 tis.    
1819 ПС С.П.Б. 1,5 mil.    
1820 ПС С.П.Б. 520 tis. R1  
ПД С.П.Б.    
1821 ПД С.П.Б. 2,3 mil. R1  
1822 ПД С.П.Б. 2,1 mil.    
1823 ПД С.П.Б. 3,9 mil.    
1824 ПД С.П.Б. 1,3 mil.    
ДД С.П.Б. R2  
1825 ПД С.П.Б. 1,4 mil. R1  
НГ С.П.Б. R  
С.П.Б. - Petrohradská mincovna; ФГ, МФ, ПС, СП, ПД, ДД, НГ - iniciály mincmistra.

Kov Ag 750; váha 2,4 g v letech 1810 - 1812.
Kov Ag 868; váha 2,07 g od roku 1813.
Hrana s ornamentem (kapky).


5 kopějek (vzor 1810 - 1826)
5 копеек
rok označení náklad ks R poznámka
1810 ФГ С.П.Б. ? R3  
1811 ФГ С.П.Б. 80 tis. R1  
1812 МФ С.П.Б. ? R3  
1813 ПС С.П.Б. 620 tis.    
1814 ПС С.П.Б. 1,3 mil.    
МФ С.П.Б.    
1815 МФ С.П.Б. 3 mil.    
1816 МФ С.П.Б. 1 mil.    
ПС С.П.Б.    
1817 ПС С.П.Б. 120 tis. R1  
1818 ПС С.П.Б. 340 tis.    
1819 ПС С.П.Б. 920 tis.    
1820 ПС С.П.Б. 460 tis.    
ПД С.П.Б.    
1821 ПД С.П.Б. 2 mil.    
1822 ПД С.П.Б. 1 mil.    
1823 ПД С.П.Б. 2,3 mil.    
1824 ПД С.П.Б. 1,7 mil.    
1825 ПД С.П.Б. 1,2 mil.    
НГ С.П.Б. R3  
С.П.Б. - Petrohradská mincovna; ФГ, МФ, ПС, ПД, НГ - iniciály mincmistra.

Kov Ag 750; váha 1,2 g v letech 1810 - 1812.
Kov Ag 868; váha 1,04 g od roku 1813.
Hrana hladká nebo s ornamentem (kapky).

Měděné mince

Jednotlivé nominály i ročníky jsou zpravidla známy v několika možných variantách. Ty však nejsou součástí daného přehledu. V případě zájmu proto poskytnu konzultaci individuálně (pochopitelně bezplatně).

5 kopějek (vzor 1802, 1803, 1806, 1810)
5 копейек
rok označení náklad ks R poznámka
1802 Е.М 12,6 mil.   Vzor 1802.
?   Vzor 1806. Ročník 1802 bez "2", tedy 180.
КМ ? R Vzor 1802.
? R Vzor 1803.
1803 Е.М 31,8 mil.   Vzor 1802.
  Vzor 1806.
КМ ?   Vzor 1803.
1804 Е.М 26,3 mil. R1 Vzor 1802.
  Vzor 1806.
КМ ? R Vzor 1803.
1805 Е.М 16,5 mil. R3 Vzor 1802.
  Vzor 1806.
КМ ?   Vzor 1803.
1806 Е.М 38,4 mil.   Vzor 1806.
КМ ? R Vzor 1803.
1807 Е.М 10,7 mil.   Vzor 1802.
R2 Vzor 1810.
КМ ? R Vzor 1803.
1808 Е.М 10 mil. R1 Vzor 1802.
  Vzor 1810.
КМ ? R1 Vzor 1803.
1809 Е.М 10,1 mil. R4 Vzor 1802.
  Vzor 1810.
КМ ? R1 Vzor 1803.
1810 Е.М 15,8 mil.   Vzor 1802.
  Vzor 1810.
КМ ? R1 Vzor 1803.
Е.М. - Jekatěrinburgská mincovna, КМ - Suzunská mincovna.

Kov Cu; váha 51,19 g.
Hrana vroubkovaná.

5 kopějek КМ (1802), vzor 1802. copyright Katz
5 kopějek КМ (1802), vzor 1803. copyright Katz
5 kopějek Е.М. (1806), vzor 1806. copyright Katz


2 kopějky (vzor 1802 - 1807)
2 копейки
rok označení náklad ks R poznámka
1802 Е.М 45,8 mil.    
1803 Е.М 298 tis. R1  
1804 Е.М. 44,4 tis. R3  
КМ ? R3  
1805 КМ ? R3  
1807 КМ ? R2  
Е.М. - Jekatěrinburgská mincovna, КМ - Suzunská mincovna.

Kov Cu; váha 20,48 g.
Hrana vroubkovaná.

2 kopějky (vzor 1810 - 1830)
2 копейки
rok označení náklad ks R poznámka
1810 Е.М. НМ 79,4 mil. R1 Orel vzor "včela". Hrana vroubkovaná.
  Orel běžný.
С.П.Б. ФГ 950 tis.    
С.П.Б. МК    
С.П.Б. ПС    
К.М. ?    
К.М. ПБ    
И.М. МК 3,6 mil.    
1811 Е.М. НМ 127 mil.    
С.П.Б. МК 55,6 mil.    
С.П.Б. ПС    
К.М. ПБ ?    
И.М. МК 25,8 mil.    
И.М. ПС    
1812 Е.М. НМ 132 mil.    
С.П.Б. ПС 57,4 mil.    
К.М. ?    
К.М. АМ    
И.М. ПС 42,5 mil.    
1813 Е.М. НМ 64,5 mil.    
С.П.Б. ПС ?    
К.М. АМ ?    
И.М. ПС 39 mil.    
1814 Е.М. НМ 110 mil.    
С.П.Б. ПС 13,6 mil. R1  
К.М. АМ ?    
И.М. ПС 54,9 mil.    
И.М. R1  
1815 Е.М. НМ 45 mil.    
К.М. АМ ?    
1816 Е.М. НМ 64,2 mil.    
К.М. АМ ?    
1817 Е.М. НМ 75 mil.    
К.М. АМ ?    
К.М. ДБ R  
1818 Е.М. НМ 60,6 mil.    
Е.М. ФГ    
С.П.Б. ? R3  
К.М. ДБ ?    
К.М. АД R3  
1819 Е.М. НМ 100 mil.    
К.М. АД ?    
1820 Е.М. НМ 75,2 mil.    
К.М. АД ?    
1821 Е.М. НМ 55,2 mil.    
Е.М. ФГ    
К.М. АД ?    
К.М. АМ    
1822 Е.М. ФГ 44,9 mil.    
К.М. АД ?    
1823 Е.М. ФГ 44,9 mil.    
Е.М. ПГ    
К.М. АД ?    
1824 Е.М. ПГ 36,3 mil.    
К.М. АД ?    
1825 Е.М. ПГ 73,9 mil.    
Е.М. ИШ    
Е.М. ИК    
К.М. АД ?    
Е.М. - Jekatěrinburgská mincovna, С.П.Б. - Petrohradská mincovna, К.М. - Suzunská mincovna, И.М. - mincovna v Kolpino (Ižorské závody); НМ, ФГ, МК, ПС, ПБ, АМ, ДБ, АД, ПГ, ИШ, ИК - iniciály mincmistra.

Kov Cu; váha 13,65 g.
Hrana vroubkovaná.

2 kopějky Е.М. НМ (1810). copyright Katz


1 kopějka (vzor 1804 - 1807)
1 копейка
rok označení náklad ks R poznámka
1804 Е.М. 20 R4  
КМ ? R1  
1805 Е.М. 114 tis.    
КМ ? R1  
1807 КМ ? R1 Existují dvě varianty К.М i КМ.
Е.М. - Jekatěrinburgská mincovna, КМ - Suzunská mincovna.

Kov Cu; váha 10,24 g.
Hrana vroubkovaná.

1 kopějka (vzor 1810 - 1830)
1 копейка
rok označení náklad ks R poznámka
1810 Е.М. НМ 507 tis. R4 Orel vzor "včela".
  Orel běžný.
С.П.Б. ФГ ? R1  
С.П.Б. МК R1  
К.М. ? R4 Orel vzor "tetřev".
1811 Е.М. НМ 574 tis.    
С.П.Б. МК 262 tis. R  
К.М. ПБ ? R1 Orel vzor "tetřev".
И.М. МК 490 tis.    
1812 Е.М. НМ 845 tis. R3  
К.М. АМ ? R1  
И.М. ПС 1 mil.    
1813 Е.М. НМ 30 tis. R1  
К.М. АМ ? R1  
И.М. ПС 2 mil.    
1814 К.М. АМ ? R1  
И.М. ПС 3,7 mil.    
1815 Е.М. НМ 30 tis. R1  
К.М. АМ ? R1  
1816 К.М. АМ ? R1  
1817 К.М. АМ ? R1  
1818 Е.М. НМ 55,8 mil.    
К.М. ДБ ?    
К.М. АД ? R  
1819 Е.М. НМ 19,4 mil.    
К.М. АД ? R1  
1820 К.М. АД ? R1  
И.М. ЯВ 8,5 mil.    
1821 Е.М. НМ 10,2 mil. R1  
К.М. АМ ? R1  
И.М. ЯВ 15,1 mil.    
1822 Е.М. ФГ 10,3 mil.    
К.М. АМ ? R1  
1823 Е.М. ФГ 10,4 mil.    
К.М. АМ ? R1  
1824 Е.М. ПГ ?    
К.М. АМ ? R1  
1825 Е.М. ИК 370 tis. R1  
К.М. АМ ? R1  
Е.М. - Jekatěrinburgská mincovna, С.П.Б. - Petrohradská mincovna, К.М. - Suzunská mincovna, И.М. - mincovna v Kolpino (Ižorské závody); НМ, ФГ, МК, ПБ, ПС, АМ, ДБ, АД, ЯВ, ИК - iniciály mincmistra.

Kov Cu; váha 3,41 g.
Hrana vroubkovaná.

1 kopějka К.М. АМ (1813). copyright Katz


Děnga (vzor 1802 - 1810)
Денга
rok označení náklad ks R poznámka
1802 Е.М ? R4  
1804 Е.М. 20 R4  
КМ ? R1  
1805 Е.М. 40,8 tis. R  
КМ ? R1  
1807 КМ ? R1 Existují dvě varianty К.М i КМ.
1808 Е.М ? R2  
1810 Е.М ? R4  
Е.М. - Jekatěrinburgská mincovna, КМ - Suzunská mincovna.

Kov Cu; váha 5,12 g.
Hrana vroubkovaná.

Děnga (vzor 1810 - 1828)
Денга
rok označení náklad ks R poznámka
1810 Е.М. НМ 36,2 tis. R4 Orel vzor "včela".
С.П.Б. ФГ ? R1  
И.М. ФГ 26 tis. R3  
И.М. МК R  
1811 Е.М. НМ 26,4 tis. R1  
С.П.Б. МК 75 tis.    
К.М. ПБ 26 tis. R1 Orel vzor "tetřev".
И.М. МК 155 tis.    
1812 С.П.Б. ПС ? R2  
К.М. АМ ? R1  
И.М. ПС 510 tis.    
1813 Е.М. НМ 24 tis. R1  
К.М. АМ ? R1  
И.М. ПС 1,2 mil.    
1814 К.М. АМ ? R1  
И.М. ПС 2,3 mil.    
И.М. СП R  
1815 Е.М. НМ 59 tis. R  
К.М. АМ ? R1  
1816 К.М. АМ ? R1  
1817 К.М. АМ ? R1  
1818 Е.М. НМ 23,4 mil.    
1819 Е.М. НМ 1,3 mil.    
1822 Е.М. НМ ? R2  
1825 Е.М. ИК 545 tis.    
Е.М. - Jekatěrinburgská mincovna, С.П.Б. - Petrohradská mincovna, К.М. - Suzunská mincovna, И.М. - mincovna v Kolpino (Ižorské závody); НМ, ФГ, МК, ПБ, ПС, АМ, СП, ИК - iniciály mincmistra.

Kov Cu; váha 3,41 g.
Hrana vroubkovaná.

Děnga К.М. АМ (1814). copyright Katz


Poluška
Полушка
rok označení náklad ks R poznámka
1803 Е.М 12 tis. R1  
1804 Е.М. 20 R3  
КМ ? R1  
1805 Е.М. 24,8 tis. R Existují dvě varianty Е.М i Е.М.
КМ ? R1  
1807 КМ ? R1  
1808 Е.М ? R1  
1810 Е.М 32 R1  
Е.М. - Jekatěrinburgská mincovna, КМ - Suzunská mincovna.

Kov Cu; váha 2,56 g.
Hrana vroubkovaná.


Aktualizováno k 20.12.2019


- na stránku mincí carského Ruska -