Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince z období vlády Alexandra II. (1855 - 1881)

3 ruble 1873

3 ruble (1873). copyright Katz


- na stránku mincí Alexandra II. -