Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince z období vlády Alexandra II. (1855 - 1881)

3 ruble 1875

3 ruble (1875). copyright Katz


- na stránku mincí Alexandra II. -