Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince z období vlády Kateřiny II. Veliké (1762 - 1796)

| 10 rublů (Au) | 5 rublů (Au) | Červonec (Au) | 2 ruble (Au) | Rubl (Au) | Poltina (Au) | 1 rubl (Ag) | Poltina (Ag) | Polupoltinnik (Ag) | 20 kopějek (Ag) | 15 kopějek (Ag) | Grivennik (Ag) | 10 kopějek (Cu) | 10 kopějek - Sibiř (Cu) | 5 kopějek (Cu) | 5 kopějek - Sibiř (Cu) | 4 kopějky (Cu) | 2 kopějky (Cu) | 2 kopějky - Sibiř (Cu) | 1 kopějka (Cu) | 1 kopějka - Sibiř (Cu) | Děnga (Cu) | Děnga - Sibiř (Cu) | Poluška (Cu) | Poluška - Sibiř (Cu) |


Zlaté mince

10 rublů (vzor 1762)
10 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1762 ММД TI 32 085 R2 Existují 2 varianty.
СПБ TI R1  
1763 ММД TI 21 370 R3 Existují 2 varianty.
СПБ TI R2  
1764 СПБ TI 30 232 R Existují 4 varianty.
1765 СПБ TI 32 327 ... Existuje 5 variant (R) i (R2).
СПБ - Petrohradská mincovna; ММД - Krasnaja mincovna (Moskva); TI - iniciály medailéra.

Kov Au 917; v letech 1762-1763 váha 16,57 g, 1764-1796 váha 13,09 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava.

10 rublů СПБ TI (1764), vzor 1762 s šátkem kolem šíje. copyright Aurea.cz (Livebid.cz)

10 rublů (vzor 1766)
10 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1766 СПБ TI 159 133 ... Existuje 15 variant (R) i (R1).
1767 СПБ TI 92 000 ... Existuje 6 variant (R) i (R1).
1768 СПБ TI 50 570 ... Existuje 7 variant (R) i (R1).
1769 СПБ TI 80 000 R Existuje 5 variant.
1770 СПБ TI 10 000 R1  
1771 СПБ TI 31 500 R Existují 3 varianty.
1772 СПБ TI 50 708 R Existují 3 varianty.
1773 СПБ TI 54 319 * R * Počet dohromady se vzorem 1773. Existují 3 varianty.
СПБ - Petrohradská mincovna; TI - iniciály medailéra.

Kov Au 917; váha 13,09 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava.

10 rublů СПБ TI (1767), vzor 1766 bez šátku na šíji. copyright Katz (Livebid.cz)

10 rublů (vzor 1773)
10 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1773 СПБ TI 54 319 * R * Počet dohromady se vzorem 1773 stejného ročníku.
1774 СПБ TI 52 529 R Existují 4 varianty.
1775 СПБ TI 50 000 R Existují 2 varianty.
1776 СПБ TI 67 684 R Existují 4 varianty.
СПБ - Petrohradská mincovna; TI - iniciály medailéra.

Kov Au 917; váha 13,09 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava.

10 rublů СПБ TI (1776), vzor 1773. copyright Aurea.cz (Livebid.cz)

10 rublů (vzor 1777)
10 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1777 СПБ 15 400 R1 Nový vzor.

Existují 3 varianty.
1778 СПБ 84 000 R Existuje 6 variant.
1779 СПБ 14 664 R Existují 2 varianty.
1780 СПБ 72 000 R Existují 4 varianty.
1781 СПБ 23 320 R Existují 2 varianty.
1782 СПБ 4 000 R1  
СПБ - Petrohradská mincovna.

Kov Au 917; váha 13,09 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava.

10 rublů СПБ (1778), vzor 1777. copyright Katz (Livebid.cz)

10 rublů (vzor 1783)
10 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1783 СПБ 25 667 R Existují 2 varianty.
1785 СПБ ? R Existují 2 varianty.
1786 СПБ 19 900 R1  
1795 СПБ 2 300 R3  
1796 СПБ ? R2  
СПБ - Petrohradská mincovna.

Kov Au 917; váha 13,09 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava.


5 rublů (vzor 1762)
5 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1762 СПБ 20 913 R1 Existují 4 varianty.
1763 СПБ 7 515 R3  
ММД R3 Existují 2 varianty.
1764 СПБ 24 672 R Existují 2 varianty.
1765 СПБ 51 008 R Existují 2 varianty.
СПБ TI R Existují 3 varianty.
СПБ - Petrohradská mincovna; ММД - Krasnaja mincovna (Moskva); TI - iniciály medailéra.

Kov Au 917; v letech 1762-1763 váha 8,26 g, 1764-1796 váha 6,54 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava nebo doleva.

5 rublů СПБ (1764), vzor 1762 s šátkem kolem šíje. copyright Aurea.cz (Livebid.cz)

1769
5 rublů (vzor 1766)
5 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1766 СПБ TI 34 200 ... Existují 4 varianty (R) i (R2).
1767 СПБ TI 90 000 R Existují 4 varianty.
1768 СПБ TI 19 700 R1 Existují 3 varianty.
СПБ TI 16 000 R1 Existují 4 varianty.
1770 СПБ TI 16 000 R1 Existují 2 varianty.
1771 СПБ TI 12 000 R1 Existují 2 varianty.
1772 СПБ TI 14 054 R1  
1773 СПБ TI 15 525 R1 Existují 2 varianty.
1774 СПБ TI 15 350 R1 Existují 3 varianty.
1775 СПБ TI 10 000 R1 Existují 3 varianty.
1776 СПБ TI 20 310 R Existují 2 varianty.
СПБ - Petrohradská mincovna; TI - iniciály medailéra.

Kov Au 917; váha 6,54 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava nebo doleva.

5 rublů СПБ TI (1774), vzor 1766 bez šátku kolem šíje. copyright Aurea.cz (Livebid.cz)

5 rublů (vzor 1777)
5 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1777 СПБ ? R4 Existují 2 varianty.
1778 СПБ 23 000 R  
1779 СПБ 800 ... Považován za novoděl.
1780 СПБ 26 600 R Existují 2 varianty.
1781 СПБ 62 543 R Existují 3 varianty.
1782 СПБ 39 000 R1 Existují 3 varianty.
СПБ - Petrohradská mincovna.

Kov Au 917; váha 6,54 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava nebo doleva.

5 rublů (vzor 1783)
5 рублей
rok označení náklad ks R poznámka
1783 СПБ 33 419 R Existují 2 varianty.
1784 СПБ 3 000 R1 Existují 2 varianty.
1785 СПБ 47 072 R Existují 3 varianty.
1786 СПБ 74 000 R Existují 3 varianty.
1788 СПБ 12 000 R1 Existují 2 varianty.
1789 СПБ 12 000 R1 Existují 3 varianty.
1790 СПБ 20 000 R2  
1791 СПБ 48 800 R1  
1792 СПБ 112 110 R1  
1794 СПБ 6 906 R1  
1795 СПБ 20 401 R1  
1796 СПБ ? R1  
СПБ - Petrohradská mincovna.

Kov Au 917; váha 6,54 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava nebo doleva.

5 rublů СПБ (1786), vzor 1783 s krátkou šíjí. copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


Červoněc
Червонец
rok označení náklad ks R poznámka
1763 СПБ 50 000 R1 Existují 2 varianty.
1766 СПБ 28 334 R1 Existují 3 varianty.
1796 СПБ TI 39 981 R TI na rukávu. Existují 3 varianty.
СПБ R1  
СПБ - Petrohradská mincovna; TI - iniciály medailéra.

Kov Au 979; váha 3,47 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava nebo doleva.


2 ruble
2 рубля
rok označení náklad ks R poznámka
1766 СПБ ? R  
1785 СПБ ? R Existují 2 varianty.
1786 СПБ ?    
СПБ - Petrohradská mincovna

Kov Au 917; váha 2,62 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava nebo doleva.

Mince byla určena pro oběh na carském dvoře.


Rubl
Рубль
rok označení náklad ks R poznámka
1779   ? R Existují 4 varianty.
Mince ražena v Petrohradské mincovně.

Kov Au 917; váha 1,31 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky zkosené doprava nebo doleva.

Mince byla určena pro oběh na carském dvoře.

Rubl (1779). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


Poltina
Полтина
rok označení náklad ks R poznámka
1777   ? R Existují 3 varianty.
1778   ? R3 Existují 3 varianty.
Mince ražena v Petrohradské mincovně.

Kov Au 917; váha 0,65 g.
Hrana hladká.

Mince byla určena pro oběh na carském dvoře.

Poltina (1777). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


Stříbrné mince

Měděné mince

Poluška
Полушка
rok označení náklad ks R poznámka
1764   ? R4  
1766   ? R3  
1767 КМ ? R  
1768 КМ ? R  
1769 КМ ? R  
1770 КМ ? R1  
1771 КМ ? R1  
1772 КМ ? R1  
1773 КМ ? R1  
1774 КМ ? R1  
1775 КМ ? R1  
1776 КМ ? R1  
1777 КМ ? R1  
1778 КМ ? R1  
1779 КМ ? R1  

Kov Cu; váha 1,64 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky doprava.

Poluška pro Sibiř KM (1771). copyright Katz (Livebid.cz)


Aktualizováno k 21.01.2018.


- na stránku mincí carského Ruska -