Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince z období vlády Petra I. Velikého (1689 - 1725)

| 2 červonce (Au) | Červoněc (Au) | 2 ruble (Au) | 1 rubl (Ag) | Poltina (Ag) | Polupoltinnik (Ag) | Grivennik (Ag) | Grivna (Ag) | 10 deněg (Ag) | Altyn (Ag) | Kopějka (Ag) | 5 kopějek (Cu) | 1 kopějka (Cu) | Děnga (Cu) | Poluška (Cu) | Polupoluška (Cu) |


Zlaté mince

2 červonce
Двойной червонец
rok označení náklad ks R poznámka
1701   9 735 R4 Existují 2 varianty.
1702   ? R5  
1714   ? R3 Existují 2 varianty. Považován za novoděl, ražen původními razidly.
Mince ražena v Kadaševské mincovně (Moskva), po roce 1712 také v Krasnoj mincovně (Moskva).

V letech 1701 - 1702 kov Au 969, v roce 1714 kov Au 980; váha 6,94 g.
Hrana hladká.


Červoněc
Червонец
rok označení náklad ks R poznámka
1701   9 735 R5 Existují 2 varianty.
1702   ? R3  
1703   ? R5 Existují 2 varianty.
1704   8 675    
1706   1 418 R5 Existují 2 varianty.
1707   565 R4 Existují 3 varianty.
1710 * ? R3 Existují 3 varianty.
1711 ? R3 Existují 2 varianty.
1712 4 732 R2 Existuje 15 variant.
1713 8 766 R2 Existuje 11 variant.
1714 R4 Existuje 6 variant.
1716   ? R2 Existuje 10 variant.
Mince ražena v Kadaševské mincovně (Moskva) i Krasnoj mincovně (Moskva). * - iniciály mincmistrů ILL (IL) nebo DL, případně bez označení.

V letech 1701 - 1711 kov Au 969, v letech 1712 - 1716 kov Au 980; váha 3,47 g.
Hrana hladká.


2 ruble
2 рубля
rok označení náklad ks R poznámka
1718 L 36,7 tis. R2 Existuje 14 variant.
1720   91,1 tis. R Existuje až 58 variant.
1721   86,7 tis. R1 Existuje 7 variant.
1722   36,7 tis. R Existuje 12 variant.
1723   46,1 tis. R2 Existuje 16 variant.
1724   13 tis. R Existuje 8 variant.
1725   15,5 tis. R Existuje 5 variant.
Mince ražena v Kadaševské mincovně (Moskva). L - označení (?).

Kov Au 781; váha 4,1 g.
Hrana zdobená.

2 ruble L (1718). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)
2 ruble (1720). copyright Katz


Stříbrné mince

Rubl (1724). copyright Katz


Měděné minceAktualizováno k 21.01.2018.


- na stránku mincí carského Ruska -