Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince pro Gruzii pod ruským protektorátem (1787 - 1796)

Vládce království Kartli-Kacheti (1762 - 1801) Iraklij II., který se snažil o sjednocení původní Gruzie a posílení jejího vlivu na Kavkaze, uzavřel 24. července (4. srpna) 1783 dohodu s Ruskou říší o ochraně a přechodu království pod ruský protektorát. Gruzie byla později (1801) definitivně připojena k ruskému území. Nařízením Kateřiny II. ze dne 30.09.1783 byla Iraklijovi II. povolena ražba mincí s ruským erbem. Označení roku 1781 je chybné, správně mělo být 1787. Nominál není na mincích uveden, identifikace probíhá na základě váhy mince.

| Bístí (Cu) | Polubístí (Cu) | Puli (Cu) |


Bístí (20 dinárů)
Бисти
rok označení náklad ks R poznámka
    ? R1 Rok 1201.
1781   ? R1 Rok 1201.
  ? R1 Rok 1202.
1787   ? R1 Rok 1201.
1789   ? R3 Rok 1203.
1796   ? R Rok 1210. Jednohlavý orel, žezlo a jablko prohozeny.

Kov Cu; váha 15,74 - 19,22 g.
Hrana hladká.

Polobístí (10 dinárů)
Полубисти
rok označení náklad ks R poznámka
    ? R1 Rok 1201.
1781   ? R1 Rok 1201.
  ? R1 Rok 1202.
1787   ? R1 Rok 1201.
1789   ? R3 Rok 1203.
1791   ? R4 Rok 1206.
1796   ? R1 Rok 1210. Jednohlavý orel, žezlo a jablko prohozeny.

Kov Cu; váha 7,67 - 9,88 g.
Hrana hladká.

Puli (5 dinárů)
Пули
rok označení náklad ks R poznámka
1787   ? R1 Rok 1201.

Kov Cu; váha 2,53 - 4,5 g.
Hrana hladká.


Aktualizováno k 27.01.2018.


- na stránku mincí carského Ruska -