Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince pro Gruzii (1804 - 1833)

Po smrti Jiřího XII., syna Iraklija II., v souladu s uzavřenou dohodou, vydává ruský car Pavel I. dne 18.01.1801 manifest o připojení Gruzie k Ruské říši. Tifliská mincovna v dnešní Tbilisi (dřívější název Tiflis) je vybavena zařízením pro ražbu mincí, matriálem a lidmi. Mince jsou přizpůsobeny ruským nominálům. 2 abaz odpovídá 40 ruským kopějkám, abaz 20 a poluabaz 10 kopějkám. Carem Alexandrem I. je ustanoveno, že mince nemají nést ruskou symboliku.

| 2 abaz (Ag) | Abaz (Ag) | Poluabaz (Ag) | Bístí (Cu) | Polubístí (Cu) | Puli (Cu) |


Stříbrné mince

2 abaz (400 dinárů)
Двойной абаз
rok označení náklad ks R poznámka
1804 П.З 6 563 R2  
1805 П.З 26,4 tis.    
1806 А.К 41,5 tis.    
А.Т R4  
1807 А.К 71,2 tis.    
1808 А.К 69,7 tis.    
1809 А.К 86,1 tis.    
1810 А.Т 20,5 tis. R1  
1811 А.Т 4 605 R2  
1812 А.Т 58,7 tis.    
1813 А.Т 47,8 tis.    
1814 А.Т 20 tis.    
1815 А.Т 20,5 tis.    
1816 А.Т 29,9 tis.    
1817 А.Т 49 tis. R3  
1818 А.Т 84,7 tis.    
1819 А.Т 105 tis.    
1820 А.Т 112 tis.    
1821 А.Т 75,5 tis.    
1822 А.Т 24 tis. R1  
А.К    
1823 А.К 39,1 tis.    
1824 А.К 32,4 tis.    
1826 А.Т 75 tis.    
1827 А.Т 172 tis.    
1828 А.Т 24 tis. R1  
  R3 Ražba v petrohradské mincovně s ryzostí Ag 868.
1829 А.Т 20,5 tis. R  
1830 А.Т 273 tis.    
1831 А.Т 338 tis.    
В.К    
1832 В.К 210 tis.    
1833 В.К 106 tis.    
П.З, А.К, А.Т, В.К - iniciály mincmistrů.

Kov Ag 917; váha 6,31 g; průměr 23 mm.
Hrana vroubkovaná, vroubky doprava.

2 abaz В.К (1832). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


Abaz (200 dinárů)
Абаз
rok označení náklad ks R poznámka
1804 П.З ? R2  
R4 20 místo 200.
1805 П.З 18,6 tis.    
1806 П.З 23,1 tis. R1  
А.К    
1807 А.К 9 254    
1808 А.К 13,7 tis.    
1809 А.К 16,7 tis.    
1810 А.Т 4 299 R2  
1811 А.Т 837 R4  
1812 А.Т 5 876 R1  
1813 А.Т 6 811 R1  
1814 А.Т 2 891    
1815 А.Т 3 279 R1  
1816 А.Т 5 155    
1817 А.Т 6 877 R3  
1818 А.Т 8 448    
1819 А.Т 10,4 tis.    
1820 А.Т 12,3 tis.    
1821 А.Т 13,6 tis.    
1822 А.Т 4 718 R2  
А.К    
1823 А.К 5 206    
1824 А.К 5 491    
1826 А.Т 5 438 R  
1828 А.Т ? R3  
  R3 Ražba v petrohradské mincovně s ryzostí Ag 868.
1830 А.Т ? R  
1831 А.Т ? R  
П.З, А.К, А.Т, В.К - iniciály mincmistrů.

Kov Ag 917; váha 3,15 g; průměr 19 mm.
Hrana vroubkovaná, vroubky doprava.

Abaz А.К (1806). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


Poluabaz (100 dinárů)
Полуабаз
rok označení náklad ks R poznámka
1804 П.З ? R2  
1805 П.З 4 090 R  
1806 А.К 1 070 R3  
1807 А.К 80 R5  
1810 А.Т 398 R3  
1812 А.Т 700 R3  
1813 А.Т 1 279 R3  
1820 А.Т ? R2  
1821 А.Т 3 739 R  
1822 А.К 940 R1  
1823 А.К 3 770 R  
1824 А.К 3 962 R  
1826 А.Т 5 127 R  
1827 А.Т 6 806 R  
1828 А.Т 13,6 tis. R  
1831 А.Т ? R  
1832 В.К ? R  
1833 В.К ? R  
П.З, А.К, А.Т, В.К - iniciály mincmistrů.

Kov Ag 917; váha 1,58 g; průměr 16 mm.
Hrana vroubkovaná, vroubky doprava.

Abaz А.К (1806). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


Měděné mince

Bístí (20 dinárů)
Бисти
rok označení náklad ks R poznámka
1804   ? R3  
1805   1 030 R  
1806   24,5 tis. R1  
1808   20,5 tis. R  
1810   315 tis.    

Kov Cu; váha 15,55 g; průměr 30 mm.
Hrana ozdobná.

Bístí (1810). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


Polubístí (10 dinárů)
Полубисти
rok označení náklad ks R poznámka
1804   ? R3  
1805   2 994 R1  
1806   33,9 tis. R1  
1808   12,1 tis. R1  
1810   50,2 tis. R1  

Kov Cu; váha 7,77 g; průměr 24 mm.
Hrana ozdobná.


Puli (5 dinárů)
Пули
rok označení náklad ks R poznámka
1804   ? R3  
1805   3 690 R2  
1806   12,5 tis. R2  

Kov Cu; váha 3,89 g; průměr 20 mm.
Hrana ozdobná.

Puli (1806). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


Aktualizováno k 27.01.2018.


- na stránku mincí carského Ruska -