Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Holštýnsko-gottorpské mince (1753)

Mince byla ražena v Mannheimu na počest vévody Karla Petra Ulricha Holštýnsko-Gottorpského, vnuka Petra Velikého a pozdějšího ruského cara Petra III.

| Tolar (Ag) |


Tolar
(Талер)
rok označení náklad ks R poznámka
1753 S 1 043 R4 Portrét budoucího Petra III. je užší. Nápis začíná pod loknami. Jedná se o zkušební ražbu.
R1 Portrét budoucího Petra III. je širší. Nápis je vzdálen od lokny.
S - iniciála příjmení medailéra.

Kov Ag 868; váha 28 g.
Hrana s nápisem "NACH [květ] DEM [květ] FUS [květ] DER [květ] [květ] ALBERTUS [květ] THALER [květ]".


Aktualizováno k 25.01.2018.


- na stránku mincí carského Ruska -