Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Jeverské mince (1798)

Jednalo se o město v dnešním Německu, které bylo součástí Anhaltsko-Zerbstského knížectví. Po smrti bezdětného knížete Fridricha Augusta I. Anhaltsko-Zerbstského v roce 1793 knížectví postupně zaniklo, nicméně město Jever připadlo jeho sestře Kateřině II. (rodné jméno Kateřiny bylo Sofie Frederika Augusta Anhaltsko-Zerbstská). Ta si vládu nad městem ponechala, jeho správu však svěřila vdově po Frederikovi. Po smrti Kateřiny v roce 1796 nastoupil na trůn její syn Pavel I., který přijal titul panovník jeverský. S jeho souhlasem byly raženy tolar a půl tolar s vyobrazením ruské orlice se znakem Jeveru. Po zavraždění Pavla v dubnu 1801 se novým vládcem města stal jeho syn Alexandr I. O pět let později však byl Jever okupován napoleonskými vojsky, v roce 1807 anektován Holandským královstvím a později připojen k Francii. Do ruských rukou se město vrátilo zpět v roce 1813, kdy do něj v rámci tažení proti Napoleonovi vstoupili ruští kozáci. Z pověření Alexandra město začal spravovat jeho strýc vévoda Petr I. Oldenburský. Právě jemu město Jever v roce 1818 Alexandr I. daroval.

| Tolar (Ag) | 1/2 tolaru (Ag) |


Tolar
(Талер)
rok označení náklad ks R poznámka
1798   ? R1  

Kov Ag 750; váha 22,48 g.
Hrana ozdobná.

1 tolar (1798). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


1/2 tolaru
(1/2 талера)
rok označení náklad ks R poznámka
1798   ? R1  

Kov Ag 750; váha 11,24 g.
Hrana ozdobná.


Aktualizováno k 25.01.2018.


- na stránku mincí carského Ruska -