Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince pro baltské provincie Livonska (1756 - 1757)

Livonsko jako státní útvar se rozkládal zhruba na území dnešního Lotyšska a Estonska. Podepsáním Nystadské smlouvy, která ukončila Severní válku mezi Ruskem a Švédskem, připadlo území Livonska Rusku, čímž si Rusko definitivně zajistilo přístup k Baltskému moři. Území Livonska, později rozšířené o další polská teritoria (1772), setrvalo jako součást carského Ruska do roku 1917. Ražbu mincí v letech 1756 - 1757 pro baltské provincie Livonska lze chápat jako pokus přizpůsobit ruský peněžní systém tolarovému systému. Na mincích vyobrazeny erby měst Riga a Revel (dnešní Tallinn). Mince byly raženy v Moskvě.

| 96 kopějek (Ag) | 48 kopějek (Ag) | 24 kopějek (Ag) | 4 kopějky (Ag) | 2 kopějky (Ag) |


96 kopějek
96 копеек
rok označení náklad ks R poznámka
1756   10 R4 Existují 2 varianty.
1757   27 tis. R  

Kov Ag 750; váha 26,38 g.
Hrana ozdobná.

48 kopějek
48 копеек
rok označení náklad ks R poznámka
1756   10 R4 Existují 4 varianty.
1757   42,5 tis. R Existují 2 varianty.

Kov Ag 750; váha 13,19 g.
Hrana ozdobná.

24 kopějek
24 копеек
rok označení náklad ks R poznámka
1756   10 R4 Existují 2 varianty.
1757   126   Existují 2 varianty.

Kov Ag 750; váha 6,59 g.
Hrana ozdobná.

4 kopějky
4 копейки
rok označení náklad ks R poznámka
1756   10 R4 Existují 3 varianty.
1757   582 tis.   Existují 2 varianty.

Kov Ag 750; váha 1,1 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky doprava.

4 kopějky (1757). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


2 kopějky
2 копейки
rok označení náklad ks R poznámka
1756   10 R4 Existují 2 varianty.
1757   46 tis. R1 Existují 3 varianty.

Kov Ag 375; váha 1,05 g.
Hrana vroubkovaná, vroubky doprava.


Aktualizováno k 27.01.2018.


- na stránku mincí carského Ruska -