Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mincovní vzorky

| Zkušební otisk | Vzorky M. Boultona | Vzorky I. Nevedomského | Vzorky Tonneleho | Vzorky Uhlhorna | Vzorky G. Champneyho |


Zkušební otisk Petrohradské mincovny
Пробный оттиск Петербургский монетный двор
rok označení náklad ks R poznámka
?   ?   Orel s věncem.

Kov ?.
Hrana hladká.

Vzorky M. Boultona
Образцы М. Боултона
rok označení náklad ks R poznámka
1804   ? ... Modul rublu. Existují 4 varianty v různých kovech - Au (R4), Ag (R2), Cu (R1) a pozlacená Cu. Na vzorku vyobrazen Alexandr I, na obrácené straně kříž s letopočtem. Pod vyobrazením cara iniciály a jméno medailéra "C.H.Kuehler.F.".
    ? ... Modul poltiny. Existuje 5 variant v různých kovech - Au (R4), Ag (R2), Ag s nápisem na hraně (R3), Cu (R1) a pozlacená Cu. Na vzorku vyobrazen Alexandr I, na obrácené straně ruský orel bez letopočtu.

Kov různý; průměr modulu rublu 41 mm, poltiny 29 mm.
Hrana hladká.

Zhotoveny v soukromé mincovně "Soho" průmyslníka Matthew Boultona v Birminghamu jako vzorky produkce mincovního zařízení, které bylo ustanoveno v Petrohradské mincovně v roce 1807.

Vzorky I. Nevedomského
Образцы И. Неведомского
rok označení náklad ks R poznámka
1810 СПБ ? ... Modul 5 kopějek. Existují 2 varianty v různých kovech - Ag (R3) a Cu (R2). Na vzorku vyobrazen specifický ruský orel, na obrácené straně šesticípá hvězda s nápisem "КОПЕЕКъ".
1811 ФГ С.П.Б. И.Н. ? ... Modul 5 kopějek. Existují 3 varianty v různých kovech - Ag (R3), Ag s oszdobnou hranou a Cu (R2). Na vzorku vyobrazen specifický ruský orel, na obrácené straně nápis "РОСС. ИЗОБРЬТЕНIЕ".
1813 И.Н. ? ... Modul 2 kopějek. Varianta v Cu. Na vzorku vyobrazen specifický ruský orel, na obrácené straně nápis "РУСКОЕ ИЗОБРЬ ТЕНIЕ" a letopočet 1813.

Kov různý; průměr modulu 5 kopějek 15 mm (váha 1,5 g), 2 kopějky 28 mm (váha 13,65 g).
Hrana hladká.

Zhotoveny v Petrohradské mincovně jako vzorky produkce mincovního zařízení Ivana A. Nevedomského.

Vzorky Tonneleho
Образцы Тоннелье
rok označení náklad ks R poznámka
1845   ? ... Modul rublu. Existuje 5 variant v různých kovech - Ag (R3), Ag s nápisem na hraně (R4), Cu (R2), Cu s vypouklých nápisem na hraně (R4) a Cu s vtlačeným nápisem na hraně. Na vzorku vyobrazen nápis "PRESSE THONNELIER ESSAYEE A PARIS LE 15 AOUT 1845", na obrácené straně nápis "MODULE DU ROUBLE ARGENT".
1845   ? ... Modul poluimperiálu. Existují 3 varianty v různých kovech - Au, Ag (R2) a Cu (R2). Na vzorku vyobrazen nápis "PRESSE THONNELIER ESSAYEE A PARIS LE 15 AOUT 1845", na obrácené straně nápis "MODULE DE DEMI IMPERIAL".
    ? ... Modul poluimperiálu. Existují 2 varianty v různých kovech - Ag (R4) a Cu (R4). Na aversu vzorku orel z platinových razidel (3 ruble), na obrácené straně nápis "MODULE DE DEMI IMPERIAL".

Kov různý; průměr modulu rublu 36 mm, poluimperiálu 23 mm.
Hrana různá.

Zhotoveny v Pařížské mincovně jako vzorky produkce mincovního zařízení ustanoveného v Petrohradské mincovně v polovině čtyřicátých let 19. stol.

Vzorky Uhlhorna
Образцы Ульхорна
rok označení náklad ks R poznámka
1846   ? R3 Modul rublu. Na vzorku vyobrazen nápis "PROBESTUCK DER RUSSICHEN RUBEL= MASCHINEN", na obrácené straně nápis "D. UHLHORN IN GREVENBROICH BEI COLN AM RHEIM".

Kov Cu; průměr 36 mm.
Hrana hladká.

Zhotoveny v dílně Grevenbroich v Kolíně nad Rýnem jako vzorky produkce mincovního zařízení Uhlhorn.

Vzorky G. Champneyho
Образцы Д. Чемпни
rok označení náklad ks R poznámka
1863   ? R4 Modul s převedením razidel z italské mince 20 lir 1863 s kruhovým nápisem "VITTORIO EMANUELE" na jedné straně a ruským orlem z 20 kopějek na reversu.

Kov Ag 750; váha 4,88 g.
Hrana hladká.

Zhotoveny v Petrohradské mincovně při demonstraci metody přenesení razidel amerického inženýra George Champneyho v roce 1873.


Aktualizováno k 26.01.2018.


- na stránku mincí carského Ruska -