Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince pro Valašsko a Moldavsko (1771 - 1774)

Mince byly raženy v soukromé mincovně v Moldavsku v průběhu rusko-turecké války (1768 - 1774) velitelem Dunajské armády P. Rumjancevem pro knížectví Valašska a Moldavska. Materiál pocházel z měděných trofejních děl. Valašsko bylo ruskými vojsky obsazeno v roce 1770, přes jeho navrácení Turecku (1774) si zde Rusko zachovalo určitý vliv. Pokud jde o Moldavsko, severní část (Bukovinu) obsadila ruská vojska v roce 1769, aby o 5 let později připadla Rakousku.

| 5 kopějek (Cu) | 2 para - 3 kopějky (Cu) | 1 para - 3 děngy (Cu) |


5 kopějek
5 копеек
rok označení náklad ks R poznámka
1771 S. ? R4  

Kov Cu; váha 37,92 g.
Hrana ozdobná.

2 para - 3 kopějky
2 пара - 3 копейки
rok označení náklad ks R poznámka
1772   ?   Existuje 5 variant, mj. také ražba ve stříbře (R4).
1773   ?   Existuje 6 variant, mj. také ražba ve stříbře (R3) a bronzu.
1774   567 tis.   Existují 3 varianty.

Kov Cu; váha 18,4 g, existují nicméně značné odchylky od této hmotnosti.
Hrana ozdobná.

2 para - 3 kopějky (1779). copyright Katz (Livebid.cz)


1 para - 3 děngy
1 пара - 3 денги
rok označení náklad ks R poznámka
1771 S. ? R1 Existují 4 varianty.
  ? R2 Existují 4 varianty.
1772   ? R2 Existují 4 varianty, mj. také ražba ve stříbře (R4).
1773   ? R4 Existují 2 varianty, mj. také ražba ve stříbře (R3).
1774   ? R5  

Kov Cu; váha 10,7 g, existují nicméně značné odchylky od této hmotnosti.
Hrana ozdobná.


Aktualizováno k 27.01.2018.


- na stránku mincí carského Ruska -