Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince XIV. - XVI. století, Údělné knížectví Galičské

...

Aktualizováno k 20.01.2019


- na stránku mincí Dopetrovské Rusi -