Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Dárkové (pamětní) mince XV. - XVII. století

| pamětní Ivana IV. | pamětní Michaila Fedoroviče | pamětní Fedora Alekseeviče | pamětní Dmitrije Ivanoviče (Lžidimitrije) | pamětní Alekseje Michajloviče | pamětní Sofie s Ivanem i Petrem |


...


Pamětní mince Alekseje Michajloviče (1645 - 1676), novoděl. copyright Katz


Aktualizováno k 19.01.2019


- na stránku mincí Dopetrovské Rusi -