Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince z období vlády Alekseja Michajloviče (1645 - 1676)

| před reformou | reforma (1654 - 1663) | po reformě |


...

Aktualizováno k 19.01.2019


- na stránku mincí Dopetrovské Rusi -