Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince z období Smuty, rusko-dánské mince (1619)

| ražba v Kodani | ražba v Gluckstadtu |


...

Aktualizováno k 19.01.2019


- na stránku mincí Dopetrovské Rusi -