Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince RSFSR (1921 - 1923)

Ruská sovětská federativní socialistická republika (RSFSR) byla vyhlášena v lednu 1918. Společně s Ukrajinskou SSR, Běloruskou SSR a Zakavkazskou federací se RSFSR na základě Smlouvy o vzniku SSSR ze dne 30. prosince 1922 sjednotila ve svazový stát - SSSR. RSFSR existovala v rámci SSSR jako svazová republika až do 25. prosince 1991, kdy byla zvláštním zákonem přejmenována na Ruskou federaci.

V březnu 1921 Národní komisariát financí rozhodl, že vydá do oběhu stříbrné mince nominálem 10, 15, 20, 50 kopějek a 1 rubl. Všechny tyto mince měly jednotnou averzní stranu se státním znakem RSFSR, který obklopoval nápis: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" (Proletáři všech zemí, spojte se!). V roce 1923 byla ražena také zlatá mince 1 červonec neboli 10 rublů. Červonec stejně jako stříbrné mince nominálem 1 rubl a 50 kopějek nesly na hraně iniciály mincmistrů mincovny, tedy АГ nebo ПЛ.

Jistou zvláštností byla ražba mincí, respektive žetonů (avšak s nominály rublu a kopějek) v několika málo sovětských podnicích - svaz "Rozum a svědomí" v Kyjevě (1921), Nikolo-pavdievské družstvo v Jekatěrinburgu (1922) nebo Druhá státní fabrika na výrobu kufrů v Petrohradě (1922).


| 1 červoněc (Au) | 1 rubl (Ag) | 50 kopějek (Ag) | 20 kopějek (Ag) | 15 kopějek (Ag) | 10 kopějek (Ag) |


1 červoněc byl jedinou zlatou mincí z období RSFSR. Svou váhou a velikostí plně odpovídala předrevolučnímu 10ti rublu, proto je tato mince jako sovětský "10 rubl" někdy označována. Rozšířený je však název червонец (červoněc), méně již сеятель (rozsévač), a to podle ústřední postavy zobrazené na minci. Mince byla ražena v Petrohradské mincovně pro účely platebního styku se zahraničím. Na domácím trhu prakticky nebyla v oběhu. Západní země však s ohledem na zjevnou sovětskou symboliku tyto mince odmítaly přijímat, proto se sovětská vláda díky dochovaným/vyrobeným carským razidlům (pozn.: podrobněji v samostatném článku zde) rozhodla razit pro zahraničí zlaté mince s portrétem Mikuláše II. Tento červoněc se později stal předlohou pro zkušební ražbu v roce 1925, stejně jako regulérní ražbu v letech 1975 - 1982.

1 červoněc
один червонец
rok označení provedení náklad ks poznámka
1923 ПЛ unc 2 751 000 Velmi vzácně se vyskytuje leštěná varianta.
ПЛ - iniciály mincmistra.

Kov Au 900; váha 8,60 g (obsah zlata 7,74 g); průměr 22,6 mm; tloušťka 17 mm.
Na hraně mince nápis "чистаго золота 1 золотник 78,24 доли (П.Л)".

1 červonec (1923). copyright fcoins.ru


1 rubl
1 рубль
rok označení provedení náklad ks poznámka
1921 АГ unc 1 000 000 Existuje také ve variantě proof.
1922 АГ unc 2 050 000 Existuje také ve variantě proof.
ПЛ unc ? Existuje také ve variantě proof.
ВС unc R Značka mincmistra carské ražby.
АГ, ПЛ, ВС - iniciály mincmistrů. R - raritní.

Kov Ag 900; váha 20 g (obsah stříbra 18 g); průměr 33,5 mm.
Na hraně mince nápis "чистого серебра 4 золотника 21 доля" + iniciály mincmistra (А.Г) nebo (П.Л).

1 rubl (1921). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)
1 rubl PL (1922). copyright Katz


50 kopějek
50 копеек
rok označení provedení náklad ks poznámka
1921 АГ unc 1 400 000 Existuje také ve variantě proof.
  unc ? Hladká hrana.
1922 АГ unc 8 224 000 Existuje také ve variantě proof.
ПЛ unc ? Existuje také ve variantě proof.
  unc ? Hladká hrana.
АГ, ПЛ - iniciály mincmistrů.

Kov Ag 900; váha 10 g (obsah stříbra 9 g); průměr 26,67 mm.
Na hraně mince nápis "чистого серебра 2 золотника 10,5 долей" + iniciály mincmistra (А.Г) nebo (П.Л).

50 kopějek (1921). copyright Katz
50 kopějek (1922). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


20 kopějek
20 копеек
rok označení provedení náklad ks poznámka
1921   unc 825 tis. Existuje také ve variantě proof.
1922   unc 14,2 mil. Existuje také ve variantě proof.
  unc R Zkušební ražba v bronzu.
1923   unc 27,6 mil. Existuje také ve variantě proof.
  unc R Zkušební ražba v bronzu.
  unc R Zkušební ražba v bílém kovu.
R - raritní.

Kov Ag 500; váha 3,6 g (obsah stříbra 1,8 g); průměr 21,8 mm.
Hrana vroubkovaná.

20 kopějek (1923). copyright Katz Auction


15 kopějek
15 копеек
rok označení provedení náklad ks poznámka
1921   unc 933 tis. Existuje také ve variantě proof.
  unc R Zkušební ražba v jiném kovu.
1922   unc 13,6 mil. Existuje také ve variantě proof.
1923   unc 28,5 mil. Existuje také ve variantě proof.
R - raritní.

Kov Ag 500; váha 2,7 g (obsah stříbra 1,35 g); průměr 19,56 mm.
Hrana vroubkovaná.

15 kopějek (1923). copyright Katz Auction


10 kopějek
10 копеек
rok označení provedení náklad ks poznámka
1921   unc 950 tis. Existuje také ve variantě proof.
1922   unc 18,6 mil. Existuje také ve variantě proof.
1923   unc 33,4 mil. Existuje také ve variantě proof.

Kov Ag 500; váha 1,8 g (obsah stříbra 0,9 g); průměr 17,27 mm.
Hrana vroubkovaná.

10 kopějek (1921). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


- na hlavní stránku -