Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Mince SSSR (1961 - 1991)

Na základě měnové reformy byly 1. ledna 1961 do oběhu uvedeny zcela nové mince a bankovky. K dosavadním nominálům přibyla ještě 50ti kopějka a rublová mince. Mince nominálem do 5 kopějek byly raženy ze slitiny mědi a zinku, nominály od 10 kopějek pak ze slitiny mědi, zinku a niklu. V roce 1961 byla rovněž ražena zkušební 1/2 kopějka z bronzu. Její výroba však byla drahá, proto se od její ražby upustilo. Averzní strana nesla státní znak SSSR se zkratkou "СССР" (SSSR) umístěnou tentokrát v řádce, pouze 1 rubl nesl kolem znaku nadpis "Союз Советских Социалистических Республик" (Svaz sovětských socialistických republik). V tomto období byly raženy také zlaté červonce. V roce 1990 bylo rozhodnuto, že mince vydané následující rok budou označeny písmeny "М" (M) nebo "Л" (L), tedy podle toho, zda byly raženy v Moskevské či Leningradské mincovně. Některé nominály se takto označené objevily ještě v roce 1990, konkrétně 5 a 10 kopějky.


| 1 červoněc (Au) | 1 rubl | 50 kopějek | 20 kopějek | 15 kopějek | 10 kopějek | 5 kopějek | 3 kopějky | 2 kopějky | 1 kopějka |


V letech 1975 - 1982 Státní banka SSSR obnovila ražbu zlatých červonců z roku 1923. Na minci byl změněn pouze rok ražby. Ražen byl v Moskevské i Leningradské mincovně. V roce 1980 byl červoněc vydán také v provedení proof. Tyto mince mají doposud statut zákonného platidla a jsou vedeny v kategorii investičních mincí Ruské federace. Jejich cena se původně odvíjela od ceny zlata, dnes však nákup ročníků s nízkým nákladem vyjde sběratele i na několik desítek tisíc korun.

1 červoněc
один червонец
rok mincovna provedení náklad ks poznámka
1975   unc 250 000 Mají statut investiční mince Ruské federace.
1976   unc 1 050 000
1977ЛМД unc 850 000
ММД unc 1 165 000
1978 ММД unc 285 000
1979 ММД unc 1 000 000
1980ЛМД proof 50 000
ММД unc 1 000 000
ММД proof 50 000
1981 ММД unc 787 000
ЛМД unc 190 000
1982ЛМД unc 28 000
ММД unc 60 000
ЛМД - zkratka Leningradské mincovny; ММД - zkratka Moskevské mincovny.

Kov Au 900; váha 8,60 g (obsah zlata 7,74 g); průměr 22,5 mm.
U červonců 1975 a 1976 na hraně nápis "чистого золота 1 золотник 78,24 доли".
U červonců 1977 až 1982 na hraně nápis "чистого золота 1 золотник 78,24 доли" + zkratka mincovny, tedy (ЛМД) nebo (ММД).

1 červoněc (1980). copyright Katz
1 červoněc proof (1980). copyright Aurea.cz (Livebid.cz)


1 rubl
1 рубль
rok označení provedení náklad ks R poznámka
1961   unc ?   Tento ročník s hladkou hranou.
1964   unc ?    
1965   unc ?    
1966   unc ?    
1967   unc ?    
R Na hraně "1966".
1968   unc ?    
1969   unc ?    
1970   unc ?    
1971   unc ?    
1972   unc ?    
1973   unc ?    
1974   unc ?    
1975   unc ?    
1976   unc ?    
1977   unc ?    
1978   unc ?    
1979   unc ?    
1980   unc ?    
1981   unc ?    
1982   unc ?    
1983   unc ?    
1984   unc ?    
1985   unc ?    
1986   unc ?    
1987   unc ?    
1988   unc ?    
R Na hraně "1989".
1989   unc ?    
1990   unc ?    
  Na hraně "1989".
1991 Л unc ?    
М

Kov Cu-Zn-Ni; váha 7,5 g; průměr 27 mm.
Hrana s nápisem "один рубль * (ročník) *".

1 Červonec (1980). copyright Katz


50 kopějek
50 копеек
rok označení provedení náklad ks R poznámka
1961   unc ?   Tento ročník s hladkou hranou.
1964   unc ?    
1965   unc ?    
1966   unc ?    
1967   unc ?    
1968   unc ?    
1969   unc ?    
1970   unc ?    
1971   unc ?    
1972   unc ?    
1973   unc ?    
1974   unc ?    
1975   unc ?    
1976   unc ?    
1977   unc ?    
1978   unc ?    
1979   unc ?    
1980   unc ?    
1981   unc ?    
1982   unc ?    
1983   unc ?    
1984   unc ?    
1985   unc ?    
1986   unc ?    
  Na hraně "1985".
1987   unc ?    
1988   unc ?    
  Na hraně "1987".
1989   unc ?    
  Na hraně "1988".
1990   unc ?    
  Na hraně "1989".
1991 Л unc ?    
М

Kov Cu-Zn-Ni; váha 4,4 g; průměr 24 mm.
Hrana s nápisem "пятьдесят копеек * (ročník) *".

50 kopějek (1967). copyright Katz


20 kopějek
20 копеек
rok označení provedení náklad ks R poznámka
1961   unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
R Varianta v žlutém kovu.
  Varianta v niklu vzor 1957.
1962   unc ?    
1965   unc ?    
1966   unc ?    
1967   unc ?    
1968   unc ?    
1969   unc ?    
1970   unc ? R  
1971   unc ?    
1972   unc ? R  
1973   unc ? R  
1974   unc ?    
R Varianta s aversem 3 kopějky.
1975   unc ?    
1976   unc ?    
1977   unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
R Varianta v žlutém kovu.
1978   unc ?    
Varianta s aversem 3 kopějky.
1979   unc ?    
1979   unc ?    
Varianta s aversem 3 kopějky.
1980   unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
R Varianta v žlutém kovu.
1981   unc ?    
Varianta s aversem 3 kopějky.
1982   unc ?    
1982   unc ?    
Varianta s aversem 3 kopějky.
1982   unc ?    
1983   unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
R Varianta v žlutém kovu.
1984   unc ?    
Varianta s aversem 3 kopějky.
1982   unc ?    
1985   unc ?    
Varianta s aversem 3 kopějky.
1982   unc ?    
1986   unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
R Varianta v žlutém kovu.
1987   unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
R Varianta v žlutém kovu.
1988   unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
R Varianta v žlutém kovu.
1989   unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
R Varianta v žlutém kovu.
1990   unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
R1 Varianta v žlutém kovu.
1991 Л unc ?    
  Varianta s aversem 3 kopějky.
М    
R Varianta s aversem 3 kopějky.
  R  

Kov Cu-Zn-Ni; váha 3,4 g; průměr 21,8 mm.
Hrana vroubkovaná.

20 kopějek (1967). copyright Katz


15 kopějek
15 копеек
rok označení provedení náklad ks R poznámka
1961   unc ?   Existují varianty v niklu a žlutém kovu.
1962   unc ?    
1965   unc ?    
1966   unc ?    
1967   unc ?    
1968   unc ?    
1969   unc ?    
1970   unc ?    
1971   unc ?    
1972   unc ?    
1973   unc ?    
1974   unc ?    
1975   unc ?    
1976   unc ?    
1977   unc ?    
1978   unc ?    
1979   unc ?    
1980   unc ?    
1981   unc ?    
1982   unc ?    
1983   unc ?    
1984   unc ?    
1985   unc ?    
1986   unc ?    
1987   unc ?    
1988   unc ?    
1989   unc ?    
1990   unc ?    
1991 Л unc ?    
М

Kov Cu-Zn-Ni; váha 2,5 g; průměr 19,56 mm.
Hrana vroubkovaná.

15 kopějek (1967). copyright Katz


10 kopějek
10 копеек
rok označení provedení náklad ks R poznámka
1961   unc ?   Existují varianty v niklu a žlutém kovu.
1962   unc ?    
1965   unc ?    
1966   unc ?    
1967   unc ?    
1968   unc ?    
1969   unc ?    
1970   unc ?    
1971   unc ?    
1972   unc ?    
1973   unc ?    
1974   unc ?    
1975   unc ?    
1976   unc ?    
1977   unc ?    
1978   unc ?    
1979   unc ?    
1980   unc ?    
1981   unc ?    
1982   unc ?    
1983   unc ?    
1984   unc ?    
1985   unc ?    
1986   unc ?    
1987   unc ?    
1988   unc ?   Existuje varianta v žlutém kovu.
1989   unc ?   Existuje varianta v žlutém kovu.
1990   unc ?    
М
1991 Л unc ?    
М
 

Kov Cu-Zn-Ni; váha 1,6 g; průměr 17,27 mm.
Hrana vroubkovaná.

10 kopějek (1967). copyright Katz


5 kopějek
5 копеек
rok označení provedení náklad ks R poznámka
1961   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1962   unc ?    
1965   unc ?    
1966   unc ?    
1967   unc ?    
1968   unc ?    
1969   unc ?    
1970   unc ?    
1971   unc ?    
1972   unc ?    
1973   unc ?    
1974   unc ?    
1975   unc ?    
1976   unc ?    
1977   unc ?    
1978   unc ?    
1979   unc ?    
1980   unc ?    
1981   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1982   unc ?    
1983   unc ?    
1984   unc ?    
1985   unc ?    
1986   unc ?    
1987   unc ?    
1988   unc ?    
1989   unc ?    
1990   unc ?    
М
1991 Л unc ?    
М

Kov Cu-Zn; váha 5 g; průměr 25 mm.
Hrana vroubkovaná.

5 rublů (1969). copyright Katz


3 kopějky
3 копейки
rok označení provedení náklad ks R poznámka
1961   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1958.
R Varianta v bílém kovu.
1962   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1958.
1965   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1958.
1966   unc ?    
1966   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1958.
1967   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1958.
1968   unc ?    
1969   unc ?    
1970   unc ?    
1971   unc ?    
1972   unc ?    
1973   unc ?    
1974   unc ?    
R Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1973.
1975   unc ?    
1976   unc ?    
R Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1973.
1977   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1973.
1978   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1973.
R Varianta v bílém kovu.
1979   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek vzor 1973.
R Varianta v bílém kovu.
1980   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
R Varianta v bílém kovu.
1981   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
1982   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
R Varianta v bílém kovu.
1983   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
R Varianta v bílém kovu.
1984   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
R Varianta v bílém kovu.
1985   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
R Varianta v bílém kovu.
R Hrana mince s četnějším vroubkováním.
1986   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
R Varianta v bílém kovu.
R Hrana mince s četnějším vroubkováním.
1987   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
R Varianta v bílém kovu.
1988   unc ?    
R Varianta s aversem 20 kopějek.
1989   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
R Varianta v bílém kovu.
1990   unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
R Varianta v bílém kovu.
1991 Л unc ?    
  Varianta s aversem 20 kopějek.
М    
  R Varianta v bílém kovu.

Kov Cu-Zn; váha 3 g; průměr 22 mm.
Hrana vroubkovaná.


2 kopějky
2 копейки
rok označení provedení náklad ks R poznámka
1961   unc ?   Existují varianty v niklu a bílém kovu.
1962   unc ?    
1965   unc ?    
1966   unc ?    
1967   unc ?    
1968   unc ?    
1969   unc ?    
1970   unc ?    
1971   unc ?    
1972   unc ?    
1973   unc ?    
1974   unc ?    
1975   unc ?    
1976   unc ?    
1977   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1978   unc ?    
1979   unc ?    
1980   unc ?    
1981   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1982   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1983   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1984   unc ?    
1985   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1986   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1987   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1988   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1989   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1990   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1991 Л unc ?    
М
  Existuje varianta v bílém kovu.

Kov Cu-Zn; váha 1 g; průměr 15 mm.
Hrana vroubkovaná.


1 kopějka
1 копейка
rok označení provedení náklad ks R poznámka
1961   unc ?    
1962   unc ?    
1965   unc ?    
1966   unc ?    
1967   unc ?    
1968   unc ?    
1969   unc ?    
1970   unc ?    
1971   unc ?    
1972   unc ?    
1973   unc ?    
1974   unc ?    
1975   unc ?    
1976   unc ?    
1977   unc ?    
1978   unc ?    
1979   unc ?    
1980   unc ?    
1981   unc ?    
1982   unc ?    
1983   unc ?    
1984   unc ?    
1985   unc ?    
1986   unc ?   Existuje varianta v bílém kovu.
1987   unc ?    
1988   unc ?    
1989   unc ?    
1990   unc ?    
1991 Л unc ?    
М

Kov Cu-Zn; váha 1 g; průměr 15 mm.
Hrana vroubkovaná.


rok 1 kop. 2 kop. 3 kop. 5 kop. 10 kop. 15 kop. 20 kop. 50 kop. 1 rubl 1 červoněc
1961 + + + + + + + + +  
1962 + + + + + + +      
1963 + +                
1964 + +           + +  
1965 + + + + + + + + +  
1966 + + + + + + + + +  
1967 + + + + + + + + +  
1968 + + + + + + + + +  
1969 + + + + + + + + +  
1970 + + + + + + + + +  
1971 + + + + + + + + +  
1972 + + + + + + + + +  
1973 + + + + + + + + +  
1974 + + + + + + + + +  
1975 + + + + + + + + + +
1976 + + + + + + + + + +
1977 + + + + + + + + + +
1978 + + + + + + + + + +
1979 + + + + + + + + + +
1980 + + + + + + + + + +
1981 + + + + + + + + + +
1982 + + + + + + + + + +
1983 + + + + + + + + +  
1984 + + + + + + + + +  
1985 + + + + + + + + +  
1986 + + + + + + + + +  
1987 + + + + + + + + +  
1988 + + + + + + + + +  
1989 + + + + + + + + +  
1990 + + + +,М +,М + + + +  
1991 Л,М Л,М Л,М Л,М +,Л,М Л,М +,Л,М Л,М Л,М  
Barevné zobrazení rozlišuje mince ze slitiny mědi, zinku a niklu, dále slitiny mědi a zinku, a také zlata. Л - označení Leningradské mincovny; М - označení Moskevské mincovny, + - mince bez označení mincovny.


- na stránku mincí SSSR -