Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Výhody a nevýhody nákupu/prodeje mincí na internetu, v sálových aukcích, obchodech

Internetové aukce (jednotlivců) v ČR

Výhody a nevýhody pro prodejce:
+ asi nejjednodušší, nejpohodlnější a nejrychlejší způsob prodeje mincí;
+ nízká marže (do 10%) zprostředkovatelů (provozovatelů aukcí);
+ integrované platební systémy pro rychlé zobchodování;
+ vhodné pro prodej levných mincí;
- nevhodné pro prodej drahých nebo raritních mincí (nedůvěra kupujících);
- levné mince versus drahé poštovné.

Výhody a nevýhody pro kupujícího:
+ široká nabídka;
+ nízká marže (do 10%) zprostředkovatelů (provozovatelů aukcí);
+ programy na ochranu kupujících;
+ možnost osobního převzetí;
- netransparentnost (možné fingované příhozy z jiných účtů prodávajícího);
- obecně nabízeny mince horší kvality;
- nemožnost si mince dopředu prohlédnout (zavádějící fotografie, popisky);
- pohybuje se zde mnoho podvodníků nabízející padělky;
- vymáhání náhrady v případě podvodu je časově náročné.

Internetové aukce (jednotlivců) v zahraničí

Výhody a nevýhody pro prodejce:
+ integrované platební systémy pro rychlé zobchodování /USA, EU/ (např. PayPal);
+ nízká marže (do 10%) zprostředkovatelů (provozovatelů aukcí);
- vysoké poštovné hraje proti prodejci (kupující započítává tyto a další náklady do svého příhozu);
- nevhodné pro prodej drahých nebo raritních mincí (nedůvěra kupujících);
- pravděpodobnost zcizení při zaslání do zahraničí (Rusko) velmi vysoká - nutné pojištění!

Výhody a nevýhody pro kupujícího:
+ širší nabídka, zejména pokud jde o zahraniční mince;
- vyšší poštovné;
- delší doba potřebná pro doručení zásilky;
- pojištění zásilky;
- poplatky za bankovní převody do zahraničí;
- další poplatky (clo, daně);
- netransparentnost (fingované příhozy);
- mnoho padělků;
- podmínkou je alespoň základní znalost jazyka, a to zejména s ohledem na popisky nabídek u mincí. V případě podvodu je třeba se umět domluvit;
- ne všude fungují programy na ochranu kupujících (zkuste nahánět podvodníka někde na Ukrajině nebo v Rusku);
- vývoz mincí starších 50 let je z východoevropských zemí podmíněno provedením státní expertízy ("kulturní památka").

Sálové i internetové aukce (aukčních domů) v ČR

Výhody a nevýhody pro prodejce:
+ pohodlný způsob prodeje zejména drahých mincí;
+ on-line přenos sálových aukcí s možností příhozů přes internet (více kupujících);
+ prodejce zde může dostat více peněz než na internetových aukcích, protože sálových dražeb se zpravidla účastní movitější sběratelé;
- vysoká marže zprostředkovatele aukce (17-25%!), kterou si kupující započte do své nabídky;
- pravděpodobnost zcizení při zaslání do zahraničí (Rusko) velmi vysoká - nutné pojištění!
Výhody a nevýhody pro kupujícího:
+ možnost prohlédnout si mince před nebo v průběhu dražby;
+ nabízené mince většinou velmi dobré (1/1), až špičkové kvality (0/0);
+ vyšší garance pravosti mincí;
- on-line přenos sálových aukcí s možností příhozů přes internet znamená větší konkurenci a netransparentnost /fingované příhozy/);
- zapojení do aukce internetových dražitelů; anonymní limitování příhozů je netransparentní.

Sálové aukce i internetové aukce (aukčních domů) v zahraničí

Výhody a nevýhody pro prodejce:
+ přes prestižní aukční domy je možnost prodat mince za vyšší ceny;
- náklady spojené s doručením mincí aukčnímu domu;
- znalost jazyka pro sjednání podmínek;
- vysoké marže zprostředkovatele aukce (od 20%; např. v Rusku 20-30% z výsledné ceny!);
- s ohledem na náklady má smysl nabízet jen drahé nebo raritní mince.

Výhody a nevýhody pro kupujícího:
+ širší nabídka zahraničních mincí s vyšší nebo špičkovou kvalitou;
- náklady na cestování, ubytování, pokud osobní účast;
- provize prostředníků, pokud účast nepřímá;
- vyšší marže aukčních domů (v Západní Evropě 20-25%, v Rusku 20-30%);
- pojištění zásilky (aukční dům většinou negarantuje), pokud účast nepřímá;
- poplatky za bankovní převody do zahraničí, pokud účast nepřímá;
- další poplatky (clo, daně), pokud účast nepřímá (výsledné náklady mohou být i 2x vyšší než cena vydražené mince!);
- on-line přenos sálových aukcí s možností příhozů přes internet znamená větší konkurenci;
- zapojení do aukce internetových dražitelů; anonymní limitování příhozů je netransparentní, např. mnohé ruské aukční domy (Wolmar) se vědomě dopouštějí podvodů fingovanými příhozy;
- vývoz mincí starších 50 let je z východoevropských zemí podmíněno provedením státní expertízy ("kulturní památka"), riziko konfiskace při osobní přepravě.

Numismatické obchody (burzy, antikvariáty, prodejci starožitností) v ČR

Výhody a nevýhody pro prodejce:
+ nabízí rychlou možnost minci prodat;
- avšak za nízkou cenu. Dotyční rovněž potřebují z něčeho žít, proto očekávejte výkupní cenu minimálně -20% (spíše od -50%) z hodnoty mince.

Výhody a nevýhody pro kupujícího:
+ možnost si minci prohlédnout;
+ možnost smlouvat o ceně;
- zpravidla v nabídce mince horší kvality, ceny na ně přitom neadekvátní.

Závěr

Pro kupujícího je ideálním stavem natrefit na člověka, který se rozhodne svou sbírku mincí rozprodat. Odpadá také povinnost platit zprostředkovatelskou provizi třetí straně. Alternativní variantou je účast v sálových aukcích, které jsou obecně bezpečnější (garance pravosti mincí), ale pozor, nemusí být úplně transparentní (fingované příhozy).

Potenciálním prodejcům, kteří vlastní špičkové nebo raritní mince, bych doporučil si mince nejdříve nechat ocenit. Pak to chce mít trochu štěstí a natrefit na seriózního sběratele, který je od Vás vykoupí za nejvyšší možnou cenu - tedy bez zprostředkovatelské provize. Pokud takovou možnost nemáte, pak nabídněte mince do sálové dražby. Je však třeba počítat s marží pro zprostředkovatele ve výši 17-25%, kterou si potenciální kupující do své nabídky zakalkuluje, takže ji v konečném důsledku zaplatíte Vy.


- na stránku praktických informací pro sběratele -