Ruské mince - www.ruske-mince.cz

Novodobé padělky ruských mincí

V. Semenov (zakladatel Konrosu) rozeznává 4 kategorie padělků: Falešné mince - mince padělané za účelem jejího následného použití v platebním styku; Novoděly - mince ražené mincovnou s cílem uspokojit sběratelskou poptávku, a to dochovanými razidly, případně nově zhotovenými; Kopie - mince distribuované jako suvenýr, většinou nesou zvláštní označení ("К", "Н"); Padělané mince - vyrobené s úmyslem podvést sběratele.

Smysl padělání spočíval zpravidla ve výrobě mincí s nižším obsahem drahého kovu (týkalo se zejména mědi) a jejich následném použití v oběhu. Mince padělali jednotlivci, organizované skupiny, tak i ruský stát. Snad i proto ruská měna v zahraničí nevzbuzovala přílišnou důvěru. Nicméně potřeba realizovat mezinárodní platební styk - tedy financovat státní nákupy, platit si na evropských dvorech své informátory nebo vyplácet žold ruským jednotkám při vojenských taženích mimo ruské území, vedla k tomu, že se aktivně padělaly také zahraniční mince. Příkladem je téměř stoletá ražba "holandských" dukátů v Petrohradské mincovně, kterou posvětila Kateřina II. Ostatně jsou doloženy případy, kdy byly zase cizími mocnostmi padělány ruské mince pro tažení do Ruska. Rovněž sběratelství mincí, které se v samotném Rusku rozmohlo zejména od 2. poloviny 19. stol., logicky vedlo ke vzniku padělků. V tomto směru se nechvalně proslavil zejména medailér petrohradské mincovny Jacob Reichel, který zásoboval "raritními kousky" sběratele z řad nejvyšší aristokracie. Zvláštní kategorií falešných mincí jsou pak mince vyrobené v pozdější době pravými razidly. Na mysli mám zejména bolševickou ražbu zlatých carských mincí, jelikož evropské státy údajně odmítaly přijímat v platebním styku zlaté červonce se sovětskou symbolikou.

Tento článek je však o novodobých padělcích (v Rusku slangově označovaných jako "fuflo", "fufel", "levak"), které byly vyrobeny se záměrem podvést dnešní sběratele. Považuji za důležité zdůraznit, že carské i sovětské mince se vždy razily. Novodobé padělané mince jsou vyráběny 4 možnými způsoby: litím, galvanickým zpracováním, ražbou a ručním rytím (spočívá zpravidla v zásahu do struktury pravé mince, kdy např. dojde ke změně letopočtu či jiného prvku na minci s cílem vytvořit z ní raritní exemplář). Metoda padělání litím je nejrozšířenější, ale také nejlépe rozpoznatelná. V ostatních případech, zejména pokud jde o ražbu, padělky většinou odhalí jen profesionál s potřebnými zkušenostmi.

Příklady některých padělků prodávaných v ČR

Padělky ruských mincí se na českých internetových aukcích začaly ve větší míře objevovat po roce 2008 (jaké praktiky podvodníci při jejich prodeji používají, uvádím zde). Tím, že prioritně sbírám mince pozdějšího období, všímám si zejména padělaných mincí Alexandra III. a Mikuláše II.

Další příklady padělků, s kterými se lze na aukčním serveru Aukro.cz setkat, najdete zde.

Jak ověřit pravost mince

1. Základní metodou pro ověření pravosti je vizuální SROVNÁNÍ nabízené mince s mincí, o které víte, že je zaručeně pravá.

2. Pokud si minci nemůžete osahat, vyžádejte si její detailní fotografie, včetně hrany. Dále chtějte znát váhu mince, průměr, tloušťku a porovnejte výsledky s údaji v katalozích. Pokud zjistíte výrazné odchylky, půjde zpravidla o padělek.

3. Padělat hranu mince je výrazně těžší, než padělat její rub a líc. Prodejci padělků tak ve svých nabídkách fotografie hran raději neukazují. Věnujte proto zvýšenou pozornost právě této části mince.

4. Na místě je rovněž magnetická kontrola mince. Stříbro je sice kov, ale není magnetické.

5. U starých mincí vlivem vnitřní koroze dochází k odloupnutí nepatrných částí. Uměle je něco takového velmi těžko proveditelné. Mikroskop může odhalit přirozenou korozi, typickou pro daný typ mince, respektive slitiny kovu v ní.

6. Pro ověření ryzosti kovu je účinná, a pokud máte vhodné vybavení také přesná metoda, zjištění měrné hodnoty (hustoty) mince a její srovnání s údaji mincí daného období.

7. Další odbornou metodou je provedení detailní chemické analýzy mince, a to prostřednictvím spektrometru. Dobové mince mají totiž často odlišné chemické složení kovu, než dnešní padělky. Srovnáním obsahu kovů lze zjistit, zda zkoumaná mince pochází ze stejného období jako pravé mince či nikoliv.

8. Při dotyku s podložkou mají padělané mince z jiných kovů zpravidla odlišný zvuk. Toto testování však již patří k destruktivním metodám, proto jej nelze úplně doporučit.

9. V neposlední řadě se vždy můžete poradit s odborníkem.

Shrnutí

Na internetových aukcích nakupujte jen běžné, levnější mince. Před deseti, patnácti lety se mohlo stát, že člověk přes internetovou aukci koupil za slušný peníz i drahou raritní minci, o jejíž skutečné hodnotě prodávající majitel neměl ani tušení. To však neplatí dnes, kdy je na internetu dostupná literatura a lze se v problematice poměrně rychle zorientovat. Lidé, kteří se dostanou k hodnotnějším pozůstalostem většinou navštíví numismatický obchod, a pokud v něm narazí na profesionály (a nikoliv podvodníky, kteří minci odkoupí za zlomek její ceny, aby ji následně přeprodali se značným ziskem dál), je jim nabídnuto zprostředkování prodeje mince/sbírky ve veřejné aukční dražbě. Nevěřte proto pohádkám o nabité pozůstalosti, kdy podvodníci nabízejí mince "od korunky" a většinou bez garance pravosti "jakoby" z důvodu neznalosti věci. Pravé mince, jejichž hodnota se pohybuje v řádech desítek/stovek tisíc korun se zkrátka přes běžné internetové aukce neprodávají.

Máte-li doma ruské padělky a jste ochotni doplnit mou fotografickou sbírku, prosím kontaktujte mne.


- na stránku praktických informací pro sběratele -